Atic - producent reklamy wizualnej, liter ze styroduru, liter reklamowych

Przykładowy cennik liter ze styroduru

Przygotuję dla Ciebie indywidualną ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.
Projekt otrzymasz w cenie zamówienia. Zadzwoń albo napisz: KONTAKT

 

Cennik ważny od 29 listopada 2017 r.


Materiał: styrodur, 5 kolorów
Rozmiar: 400 x 180 cm
Grubość: 5 cm
Oświetlenie: brak
Cena ok.: 1400 zł + VAT
Cena bez montażu


Materiał: styrodur, 2 kolory
Rozmiar: 960 x 200 cm
Grubość: 8 cm
Oświetlenie: 5 halogenów
Cena netto: ok.3300 zł + VAT
Cena bez montażu


Materiał: styrodur, 1 kolor
Rozmiar: 305 x 80 cm
Grubość: 5 cm
Oświetlenie: 2 halogeny
Cena ok. 1600 zł + VAT
Cena bez montażu


Materiał: styrodur, 1 kolor
Rozmiar: 270 x 57 cm
Grubość: 5 cm
Oświetlenie: 3 halogeny
Cena ok.: 1100 zł + VAT
Cena bez montażu


Materiał: styrodur, 1 kolor
Rozmiar: 370 x 35 cm
Grubość: 3 cm
Oświetlenie: brak
Cena ok.: 450 zł + VAT
Cena bez montażu


Materiał: styrodur
Rozmiar: 1600 x 57cm
Grubość: 6 cm
Oświetlenie: brak
Cena netto: 1900 zł + VAT
Cena bez montażu

Okragły szyld przetrzenne litery ze styroduru na płycie z PCV dla WOPR'u
Materiał: styrodur i pcv
Rozmiar: 100 x 100 cm
Grubość: 8 cm
Oświetlenie: brak
Cena netto ok. : 1200 zł + VAT
Cena bez montażu
Przestrzenny szyld ze styroduru dla Cukierni i Piekarni Wanda
Materiał: styrodur
Rozmiar: 150 x 70 cm
Grubość: 10 cm
Oświetlenie: brak
Cena netto ok. : 1300 zł + VAT
Cena bez montażu
Przestrzenny szyld ze styroduru
Materiał: styrodur
Rozmiar: 80 x 80 cm
Grubość: 10 cm
Oświetlenie: brak
Cena netto ok. : 580 zł + VAT
Cena bez montażu


Cennik liter ze styroduru pomalowanych farbą na wybrany kolor

Zapytaj o dodatkowe rabaty, zadzwoń albo napisz: KONTAKT

Uwaga. Cennik prezentuje ORIENTACYJNE ceny dla standardowego kroju liter ARIAL. Wysokość litery liczymy według dłuższego boku. Jeżeli litera jest szersza niż wyższa to do wyceny bierzemy jej szerokość. Wszystkie napisy liczymy indywidualnie. Cena zależy od długości linii cięcia, zużycia materiału, powierzchni malowania, szpachlowania i klejenia.

 
Grubość Litery [mm]
 

20 mm

30 mm

40 mm

50 mm

60 mm

80 mm

100 mm

10 cm

8,58 zł

9,00 zł

9,42 zł

9,87 zł

10,30 zł

11,20 zł

12,08 zł

11 cm

9,54 zł

10,01 zł

10,48 zł

10,98 zł

11,47 zł

12,47 zł

13,46 zł

12 cm

10,51 zł

11,03 zł

11,55 zł

12,11 zł

12,65 zł

13,78 zł

14,88 zł

13 cm

11,50 zł

12,07 zł

12,65 zł

13,27 zł

13,86 zł

15,11 zł

16,32 zł

14 cm

12,51 zł

13,14 zł

13,76 zł

14,45 zł

15,10 zł

16,46 zł

17,80 zł

15 cm

13,53 zł

14,22 zł

14,90 zł

15,65 zł

16,36 zł

17,85 zł

19,31 zł

16 cm

14,58 zł

15,32 zł

16,06 zł

16,87 zł

17,64 zł

19,26 zł

20,85 zł

17 cm

15,64 zł

16,44 zł

17,23 zł

18,11 zł

18,95 zł

20,71 zł

22,42 zł

18 cm

16,72 zł

17,57 zł

18,43 zł

19,38 zł

20,28 zł

22,18 zł

24,03 zł

19 cm

17,81 zł

18,73 zł

19,65 zł

20,67 zł

21,64 zł

23,67 zł

25,66 zł

20 cm

18,93 zł

19,91 zł

20,89 zł

21,98 zł

23,02 zł

25,20 zł

27,33 zł

21 cm

20,06 zł

21,10 zł

22,15 zł

23,31 zł

24,42 zł

26,75 zł

29,03 zł

22 cm

21,21 zł

22,32 zł

23,43 zł

24,67 zł

25,85 zł

28,34 zł

30,76 zł

23 cm

22,38 zł

23,55 zł

24,73 zł

26,05 zł

27,30 zł

29,95 zł

32,52 zł

24 cm

23,56 zł

24,80 zł

26,05 zł

27,45 zł

28,78 zł

31,58 zł

34,31 zł

25 cm

24,76 zł

26,08 zł

27,39 zł

28,88 zł

30,28 zł

33,25 zł

36,14 zł

26 cm

25,98 zł

27,37 zł

28,75 zł

30,32 zł

31,80 zł

34,94 zł

37,99 zł

27 cm

27,22 zł

28,68 zł

30,13 zł

31,79 zł

33,35 zł

36,67 zł

39,88 zł

28 cm

28,47 zł

30,00 zł

31,53 zł

33,28 zł

34,92 zł

38,42 zł

41,80 zł

29 cm

29,75 zł

31,35 zł

32,96 zł

34,79 zł

36,52 zł

40,19 zł

43,75 zł

30 cm

31,04 zł

32,72 zł

34,40 zł

36,33 zł

38,14 zł

42,00 zł

45,74 zł

31 cm

32,35 zł

34,10 zł

35,86 zł

37,89 zł

39,78 zł

43,83 zł

47,75 zł

32 cm

33,67 zł

35,51 zł

37,35 zł

39,47 zł

41,45 zł

45,70 zł

49,80 zł

33 cm

35,01 zł

36,93 zł

38,85 zł

41,07 zł

43,14 zł

47,59 zł

51,88 zł

34 cm

36,38 zł

38,38 zł

40,37 zł

42,70 zł

44,86 zł

49,50 zł

53,99 zł

35 cm

37,75 zł

39,84 zł

41,92 zł

44,35 zł

46,60 zł

51,45 zł

56,13 zł

36 cm

39,15 zł

41,32 zł

43,49 zł

46,02 zł

48,36 zł

53,42 zł

58,30 zł

37 cm

40,56 zł

42,82 zł

45,07 zł

47,71 zł

50,15 zł

55,43 zł

60,51 zł

38 cm

42,00 zł

44,34 zł

46,68 zł

49,42 zł

51,97 zł

57,46 zł

62,74 zł

39 cm

43,45 zł

45,87 zł

48,30 zł

51,16 zł

53,80 zł

59,51 zł

65,01 zł

40 cm

44,91 zł

47,43 zł

49,95 zł

52,92 zł

55,66 zł

61,60 zł

67,31 zł

41 cm

46,40 zł

49,01 zł

51,62 zł

54,70 zł

57,55 zł

63,71 zł

69,64 zł

42 cm

47,90 zł

50,60 zł

53,31 zł

56,51 zł

59,46 zł

65,86 zł

72,01 zł

43 cm

49,42 zł

52,22 zł

55,02 zł

58,33 zł

61,39 zł

68,03 zł

74,40 zł

44 cm

50,96 zł

53,85 zł

56,75 zł

60,18 zł

63,35 zł

70,22 zł

76,83 zł

45 cm

52,51 zł

55,50 zł

58,50 zł

62,06 zł

65,33 zł

72,45 zł

79,29 zł

46 cm

54,08 zł

57,17 zł

60,27 zł

63,95 zł

67,34 zł

74,70 zł

81,78 zł

47 cm

55,67 zł

58,86 zł

62,06 zł

65,87 zł

69,37 zł

76,99 zł

84,30 zł

48 cm

57,28 zł

60,57 zł

63,87 zł

67,80 zł

71,42 zł

79,30 zł

86,85 zł

49 cm

58,91 zł

62,30 zł

65,70 zł

69,77 zł

73,50 zł

81,63 zł

89,43 zł

50 cm

60,55 zł

64,05 zł

67,55 zł

71,75 zł

75,60 zł

84,00 zł

92,05 zł

51 cm

62,21 zł

65,82 zł

69,42 zł

73,76 zł

77,73 zł

86,39 zł

94,70 zł

52 cm

63,89 zł

67,60 zł

71,31 zł

75,78 zł

79,88 zł

88,82 zł

97,38 zł

53 cm

65,59 zł

69,41 zł

73,23 zł

77,84 zł

82,05 zł

91,27 zł

100,09 zł

54 cm

67,30 zł

71,23 zł

75,16 zł

79,91 zł

84,25 zł

93,74 zł

102,83 zł

55 cm

69,03 zł

73,07 zł

77,12 zł

82,01 zł

86,47 zł

96,25 zł

105,61 zł

56 cm

70,78 zł

74,93 zł

79,09 zł

84,12 zł

88,72 zł

98,78 zł

108,41 zł

57 cm

72,55 zł

76,82 zł

81,08 zł

86,26 zł

90,99 zł

101,35 zł

111,25 zł

58 cm

74,33 zł

78,72 zł

83,10 zł

88,43 zł

93,28 zł

103,94 zł

114,12 zł

59 cm

76,13 zł

80,63 zł

85,14 zł

90,61 zł

95,60 zł

106,55 zł

117,02 zł

60 cm

77,95 zł

82,57 zł

87,19 zł

92,82 zł

97,94 zł

109,20 zł

119,95 zł

61 cm

79,79 zł

84,53 zł

89,27 zł

95,05 zł

100,31 zł

111,87 zł

122,92 zł

62 cm

81,64 zł

86,50 zł

91,37 zł

97,30 zł

102,70 zł

114,58 zł

125,91 zł

63 cm

83,52 zł

88,50 zł

93,48 zł

99,58 zł

105,12 zł

117,31 zł

128,94 zł

64 cm

85,41 zł

90,51 zł

95,62 zł

101,88 zł

107,56 zł

120,06 zł

132,00 zł

65 cm

87,31 zł

92,55 zł

97,78 zł

104,20 zł

110,02 zł

122,85 zł

135,09 zł

66 cm

89,24 zł

94,60 zł

99,96 zł

106,54 zł

112,51 zł

125,66 zł

138,21 zł

67 cm

91,18 zł

96,67 zł

102,16 zł

108,90 zł

115,02 zł

128,51 zł

141,37 zł

68 cm

93,14 zł

98,76 zł

104,38 zł

111,29 zł

117,55 zł

131,38 zł

144,55 zł

69 cm

95,12 zł

100,87 zł

106,62 zł

113,70 zł

120,11 zł

134,27 zł

147,77 zł

70 cm

97,12 zł

103,00 zł

108,88 zł

116,13 zł

122,70 zł

137,20 zł

151,02 zł

71 cm

99,13 zł

105,15 zł

111,16 zł

118,58 zł

125,30 zł

140,15 zł

154,30 zł

72 cm

101,16 zł

107,31 zł

113,46 zł

121,06 zł

127,94 zł

143,14 zł

157,61 zł

73 cm

103,21 zł

109,50 zł

115,78 zł

123,56 zł

130,59 zł

146,15 zł

160,95 zł

74 cm

105,28 zł

111,70 zł

118,12 zł

126,08 zł

133,27 zł

149,18 zł

164,33 zł

75 cm

107,36 zł

113,93 zł

120,49 zł

128,63 zł

135,98 zł

152,25 zł

167,74 zł

76 cm

109,46 zł

116,17 zł

122,87 zł

131,19 zł

138,70 zł

155,34 zł

171,18 zł

77 cm

111,58 zł

118,43 zł

125,27 zł

133,78 zł

141,46 zł

158,47 zł

174,65 zł

78 cm

113,72 zł

120,71 zł

127,70 zł

136,39 zł

144,23 zł

161,62 zł

178,15 zł

79 cm

115,88 zł

123,01 zł

130,14 zł

139,02 zł

147,03 zł

164,79 zł

181,68 zł

80 cm

118,05 zł

125,33 zł

132,61 zł

141,68 zł

149,86 zł

168,00 zł

185,25 zł

81 cm

120,24 zł

127,67 zł

135,09 zł

144,36 zł

152,70 zł

171,23 zł

188,85 zł

82 cm

122,45 zł

130,02 zł

137,60 zł

147,06 zł

155,58 zł

174,50 zł

192,47 zł

83 cm

124,67 zł

132,40 zł

140,13 zł

149,78 zł

158,47 zł

177,79 zł

196,13 zł

84 cm

126,91 zł

134,79 zł

142,67 zł

152,53 zł

161,39 zł

181,10 zł

199,83 zł

85 cm

129,17 zł

137,21 zł

145,24 zł

155,30 zł

164,34 zł

184,45 zł

203,55 zł

86 cm

131,45 zł

139,64 zł

147,83 zł

158,09 zł

167,31 zł

187,82 zł

207,30 zł

87 cm

133,75 zł

142,09 zł

150,44 zł

160,90 zł

170,30 zł

191,23 zł

211,09 zł

88 cm

136,06 zł

144,56 zł

153,06 zł

163,73 zł

173,32 zł

194,66 zł

214,91 zł

89 cm

138,39 zł

147,05 zł

155,71 zł

166,59 zł

176,36 zł

198,11 zł

218,76 zł

90 cm

140,74 zł

149,56 zł

158,38 zł

169,47 zł

179,42 zł

201,60 zł

222,64 zł

91 cm

143,11 zł

152,09 zł

161,07 zł

172,37 zł

182,51 zł

205,11 zł

226,56 zł

92 cm

145,49 zł

154,64 zł

163,78 zł

175,30 zł

185,63 zł

208,66 zł

230,50 zł

93 cm

147,89 zł

157,20 zł

166,51 zł

178,24 zł

188,76 zł

212,23 zł

234,48 zł

94 cm

150,31 zł

159,79 zł

169,26 zł

181,21 zł

191,93 zł

215,82 zł

238,49 zł

95 cm

152,75 zł

162,39 zł

172,04 zł

184,21 zł

195,11 zł

219,45 zł

242,53 zł

96 cm

155,21 zł

165,02 zł

174,83 zł

187,22 zł

198,32 zł

223,10 zł

246,60 zł

97 cm

157,68 zł

167,66 zł

177,64 zł

190,26 zł

201,55 zł

226,79 zł

250,70 zł

98 cm

160,17 zł

170,32 zł

180,47 zł

193,31 zł

204,81 zł

230,50 zł

254,84 zł

99 cm

162,67 zł

173,00 zł

183,33 zł

196,40 zł

208,09 zł

234,23 zł

259,00 zł

100 cm

165,20 zł

175,70 zł

186,20 zł

199,50 zł

211,40 zł

238,00 zł

263,20 zł

W cenie realizacji otrzymasz projekt. Projekt do trzeciej poprawki jest w cenie zamówienia. Każda kolejna poprawka 30 zł + VAT

Dodatkowe opłaty.
Za każdy kolor farby dodatkowo 50 zł + VAT
Do cen należy doliczyć opłatę za montaż do ściany.


Minimalne zamówienie 250 zł + VAT

Ceny netto. Do wszystkich cen proszę doliczyć 22% podatku VAT
Prześlij zdjęcie elewacji KONTAKT.

 

Producent Reklamy Wizualnej
ATIC - Krzysztof Smoliński,
55-010 Święta Katarzyna, ul. Żernicka 9, (9 km od centrum Wrocławia)
Zadzwoń albo napisz: KONTAKT