Układ graficzny dyplomu 230 x 290 mmDeska 230 x 290 mm