Układ graficzny dyplomu 215 x 150 mmDeska 230 x 290 mm